A blog is born

You may have noticed that I occasionally like to write blog posts in Welsh.

Since I’m aware (if slightly surprised) that several people follow my blog and that not all of them speak the language of heaven, I have generally tried to refrain from writing too often in Welsh and, when I do, to provide an English translation or at least a summary of what I’ve written.

However, I have for a while been considering the alternative solution of setting up a separate Welsh-language blog, to enable me to keep writing stuff in English for the benefit of my family, friends and other random blog followers and also to write a bit more in Welsh without having to worry about translating stuff.  To that end, having discovered that I can register multiple free blogs at WordPress, I have now set up Gofod-M – the Welsh M-Space blog.  Of course, any Welsh-speaking members of my family, friends or other random blog followers are welcome to follow that blog as well as this one.

I may well continue to write occasional snippets in Welsh on this blog (with translations) and I’ll probably occasionally cross-post between the two blogs, although I envisage them having quite separate (though probably equally random) content.

If this experiment goes well, I may think about (or actually do, since I’m clearly already thinking about it!) setting up one or more further blogs in other languages so I can practice writing in those too.

NB: Unlike this blog, I’m not planning to automatically publicise posts on my Welsh blog on Twitter and Facebook, so if you use one of those to get updates on my blog and want to follow my Welsh blog too you’ll probably want to explore alternative means of doing so.  I recommend the RSS feed.

 

Advertisements

Dydd Gŵyl Dewi Hapus Eto!

Today is St David’s Day.  In honour of the patron saint of Wales, I’m going to write the bulk of this post in Welsh.  For the benefit of those of you who are not blessed with understanding of the language of heaven, I’ll provide a short summary in English at the end.

Dwi wedi byw yng Ngogledd Cymru ers bron i 14 mlynedd bellach a does gen i ddim awydd symud i ffwrdd byth.   Des i yma yn wreiddiol i wneud doethuriaeth mewn mathemateg ym Mhrifysgol Cymru Bangor (fel roedd hi ar y pryd – mae hi wedi newid i Brifysgol Bangor ers hynny) ac wnes i ddewis Bangor o achos diddordebau ymchwil yr adran mathemateg (un o’r lleoedd gorau yn y DU i astudio topoleg, er wnes i symud i mewn i algebra pur erbyn i mi orffen y PhD), yn hytrach nag unrhywbeth ynglŷn â mynyddoedd, cerddoriaeth, iaith ayyb.  Wrth gwrs, fel rhywun efo diddordeb mawr mewn ieithoedd ers talwm, ro’n i wrth fy modd i symud i rywle efo iaith newydd i mi ei ddysgu a cholles i ddim amser i ymuno â dosbarth.  Wnes i’r cwrs Wlpan (ac wedyn y cwrsiau eraill) wedi’i rhedeg gan y brifysgol, ac wnes i ffeindio hi’n gwrs ardderchog.  Hefyd, wnes i ddefnyddio’r Gymraeg cymaint â phosibl tu allan y dosbarth o’r dechrau, sy’n beth pwysig iawn i ddysgu iaith yn llwyddianus.  Daeth fy addysg ffurfiol yn Gymraeg i ben tua 10 mlynedd yn ôl ond dwi wedi parhau i’w ddefnyddio yn eitha rheolaidd.

Yn fy marn i, mae Cymraeg yn iaith hyfryd.  Mae’n medru bod yn anodd weithiau, efo llawer iawn o fanylion bach i greu trafferth.   Er bod pobl fel arfer yn sylwi ar y treigladau fel ffynnon trafferthion i ddysgwyr, dwi’n meddwl bod ffurfio’r lluosog yn galetach, gan bod ‘na cymaint o ffyrdd i’w wneud.  Un o’r bethau eraill mae pobl yn canfod fel problem ydy’r gwahanol tafodieithodd, yn arbennig y gwahaniaeth rhwng iaith y Gogledd a iaith y De.  Dwi’n meddwl bod gwahaniaeth rhwng yr iaith ffurfiol, ysgrifennedig ac unrhyw dafodiaeth llafar yn llawer fwy arwyddocaol ond dydy hyd yn oed hynny ddim yn broblem rhy fawr.  Dydy fy Nghymraeg i ddim cystal â hoffwn i, ond dwi am ddal ati.  Ar hyn o bryd, dwi’n trio defnyddio’r Gymraeg bob dydd, gan obeithio bydda i’n mynd yn well amdani yn hytrach nag yn waeth.

Cymraeg am byth!

And here’s the summary (somewhat condensed – you’ll just have to learn Welsh if you want the whole thing 🙂 ):

I moved to Wales nearly 14 years ago, attracted by the research interests in the (now defunct) maths department of the University of Wales, Bangor (latterly Bangor University) and was delighted to be moving to an area with another new language for me to learn.  I quickly signed up to a Welsh course – the Cwrs Wlpan run by the university, which (along with its follow up courses) was excellent.  I also tried to use Welsh as much as possible outside the classroom right from the start and have continued to use it since I finished formal Welsh lessons 10 years ago.  I think Welsh is a beautiful language and well worth the effort of learning (especially if you live in Wales), although the formation of plurals still gives me some trouble. I try to use Welsh every day, in the hope that my command of the language will get better rather than worse.

Dydd Gŵyl Dewi Hapus

I remembered this morning that today is St David’s Day. Sadly it’s not (yet) a public holiday in Wales, though there is a movement to make it one.

Today I am mostly celebrating by listening to Welsh folk music on last.fm and I may get round to making some Welsh cakes later if I can find the recipe.