Dydd Gŵyl Dewi Hapus Eto!

Today is St David’s Day.  In honour of the patron saint of Wales, I’m going to write the bulk of this post in Welsh.  For the benefit of those of you who are not blessed with understanding of the language of heaven, I’ll provide a short summary in English at the end.

Dwi wedi byw yng Ngogledd Cymru ers bron i 14 mlynedd bellach a does gen i ddim awydd symud i ffwrdd byth.   Des i yma yn wreiddiol i wneud doethuriaeth mewn mathemateg ym Mhrifysgol Cymru Bangor (fel roedd hi ar y pryd – mae hi wedi newid i Brifysgol Bangor ers hynny) ac wnes i ddewis Bangor o achos diddordebau ymchwil yr adran mathemateg (un o’r lleoedd gorau yn y DU i astudio topoleg, er wnes i symud i mewn i algebra pur erbyn i mi orffen y PhD), yn hytrach nag unrhywbeth ynglŷn â mynyddoedd, cerddoriaeth, iaith ayyb.  Wrth gwrs, fel rhywun efo diddordeb mawr mewn ieithoedd ers talwm, ro’n i wrth fy modd i symud i rywle efo iaith newydd i mi ei ddysgu a cholles i ddim amser i ymuno â dosbarth.  Wnes i’r cwrs Wlpan (ac wedyn y cwrsiau eraill) wedi’i rhedeg gan y brifysgol, ac wnes i ffeindio hi’n gwrs ardderchog.  Hefyd, wnes i ddefnyddio’r Gymraeg cymaint â phosibl tu allan y dosbarth o’r dechrau, sy’n beth pwysig iawn i ddysgu iaith yn llwyddianus.  Daeth fy addysg ffurfiol yn Gymraeg i ben tua 10 mlynedd yn ôl ond dwi wedi parhau i’w ddefnyddio yn eitha rheolaidd.

Yn fy marn i, mae Cymraeg yn iaith hyfryd.  Mae’n medru bod yn anodd weithiau, efo llawer iawn o fanylion bach i greu trafferth.   Er bod pobl fel arfer yn sylwi ar y treigladau fel ffynnon trafferthion i ddysgwyr, dwi’n meddwl bod ffurfio’r lluosog yn galetach, gan bod ‘na cymaint o ffyrdd i’w wneud.  Un o’r bethau eraill mae pobl yn canfod fel problem ydy’r gwahanol tafodieithodd, yn arbennig y gwahaniaeth rhwng iaith y Gogledd a iaith y De.  Dwi’n meddwl bod gwahaniaeth rhwng yr iaith ffurfiol, ysgrifennedig ac unrhyw dafodiaeth llafar yn llawer fwy arwyddocaol ond dydy hyd yn oed hynny ddim yn broblem rhy fawr.  Dydy fy Nghymraeg i ddim cystal â hoffwn i, ond dwi am ddal ati.  Ar hyn o bryd, dwi’n trio defnyddio’r Gymraeg bob dydd, gan obeithio bydda i’n mynd yn well amdani yn hytrach nag yn waeth.

Cymraeg am byth!

And here’s the summary (somewhat condensed – you’ll just have to learn Welsh if you want the whole thing 🙂 ):

I moved to Wales nearly 14 years ago, attracted by the research interests in the (now defunct) maths department of the University of Wales, Bangor (latterly Bangor University) and was delighted to be moving to an area with another new language for me to learn.  I quickly signed up to a Welsh course – the Cwrs Wlpan run by the university, which (along with its follow up courses) was excellent.  I also tried to use Welsh as much as possible outside the classroom right from the start and have continued to use it since I finished formal Welsh lessons 10 years ago.  I think Welsh is a beautiful language and well worth the effort of learning (especially if you live in Wales), although the formation of plurals still gives me some trouble. I try to use Welsh every day, in the hope that my command of the language will get better rather than worse.

Advertisement
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: